Մարդը ափի մեջ

ԺԱՆՐ

Պոեզիա

ՏԵՒՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

60 րոպե

ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

10+

 

Նվիրվում է Պարույր Սևակի 100-ամյակին

Իբրև սկիզբ ես այս կասեմ................................

.............................................

Բայց իմ ափը  ի՞նչ է տալիս:

Ինքդ գիտես, որ մի ափը

Մինչև անգամ ծա՛փ չի տալիս:

Ախար ի՞նչ կա այդ ափի մեջ: 

Կուզե՞ս դառնամ 

     մարդ՝ ափի մեջ...

Մարդկանց առաջ և քո առաջ

Ահավասիկ ինքս եմ բացում

Ինչ որ ունեմ- ինչ որ չունեմ

Իմ հոգո՛ւ մեջ...

.......................

Խոստանում եմ 

Ատում եմ 

Գժվում եմ 

Վիճում եմ 

Աղաչում եմ 

………………….

՜ ՜ ՜ ՜ ՜ ՜ ՜ ՜ ՜ ՜

՞ ՞ ՞ ՞ ՞ ՞ ՞ ՞ 

.......................

Երգել 

Մեռնել

Ապրել 
........................