sostheatre.am

ԽԱՂԱՑԱՆԿ

Ժամ Անվանում Էլ․ տոմս
Շաբաթ, Սեպտեմբերի 15, 20:00 Սանտա Կրուս Գնել տոմս
Կիրակի, Սեպտեմբերի 16, 20:00 Ձայն լռության կամ վեցերորդ պատվիրանը Գնել տոմս
Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 18, 19:00 Լյու-Բոֆ Գնել տոմս
Չորեքշաբթի, Սեպտեմբերի 19, 19:00 Sale Գնել տոմս
Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 20, 20:00 Սանտա Կրուս Գնել տոմս
Կիրակի, Սեպտեմբերի 23, 19:00 Ծննդյան տոները սենյոր Կուպելլոյի տանը Գնել տոմս
Չորեքշաբթի, Սեպտեմբերի 26, 20:00 Ձայն լռության կամ վեցերորդ պատվիրանը Գնել տոմս
Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 27, 20:00 Սանտա Կրուս Գնել տոմս

ԱՋԱԿՑԵՔ ՄԵԶ