Գործընկեր

ա․ ներկայացման գործընկեր

  • $1000-2000 (500.000-1.000.000 ՀՀ դրամ) տրամադրելու դեպքում մեկ տարվա կամ խաղաշրջանի ընթացքում

ընկերության լոգոն կտեղադրվի տվյալ ներկայացման բոլոր գովազդային նյութերում, աֆիշների վրա, բուկլետներում

ընկերության անունը՝ որպես գործընկեր, կնշվի թատրոնի ֆեյսբուքյան էջում և կայքում

 

  • $3000 (1.500.000 ՀՀ դրամ) տրամադրելու դեպքում մեկ տարվա կամ խաղաշրջանի ընթացքում

ի լրումն վերը նշվածի՝ ընկերության անունը կհնչի նաև տվյալ բեմադրության բոլոր ներկայացումներից առաջ

  • միանվագ $10.000 (5.000.000 ՀՀ դրամ) ներդրման դեպքում

վերոնշյալ բոլոր արտոնությունները տրվում են անժամկետ և գործում են նաև տվյալ ներկայացման հյուրախաղերի ընթացքում

բ․ թատրոնի գործընկեր (գումարը տրամադրվում է թատրոնի տեխնիկական վերազինմանը)

  • տարեկան առնվազն $5.000 (2.500.000 ՀՀ դրամ) ներդրման դեպքում

ընկերության լոգոն կտեղադրվի թատրոնի տվյալ խաղաշրջանի բոլոր բուկլետներում

ընկերության անունը՝ որպես գործընկեր, կնշվի թատրոնի ֆեյսբուքյան էջում և կայքում

ընկերության ստենդը կտեղադրվի թատրոնի ճեմասրահում

 

ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

INTERMEDIARY BANK:

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,

NEW YORK, USA; SWIFT: BKTRUS33

BENEFICIARY BANK:

CONVERSE BANK CJSC, YEREVAN, ARMENIA

SWIFT: COVBAM22

BENEFICIARY CUSTOMER:

NAME:__HAMAZGAIN THEATRE AFTER SOS SARGSYAN NCSO

A/C No.:___19300 41636900300________

Main Details:

CONVERSE BANK CJSC

26/1 Vazgen Sargsyan Str., 

Republic Square, 010 Yerevan, Armenia

SWIFT: COVBAM22

Phone: (374 10) 511200, 511211

Fax: (374 10) 511212

E-mail: post@conversebank.am

www.conversebank.am